De Garantie op een verstopping is 4 weken en geldt alleen op werkdagen, mocht u gebruik willen maken van de garantie in het weekend dan zullen er kosten bij komen. Als de verstopping zich binnen 4 weken voordoet, zal deze kosteloos ontstopt worden.
De garantie op reparaties en herstelwerkzaamheden is 6 maanden. Deze zullen binnen de garantietermijn kosteloos gerepareerd worden.

Deze garantie vervalt indien:

• Er bouwafval in de afvoer/rioolleiding, standleiding of hoofdriool zit.
• De afvoer vol zit met boom wortels of wortelgroei.
• De verstopping zich buiten uw woning of erf bevind. (Dit valt bijna altijd onder de gemeente)
• De verstopping veroorzaakt is door wortelgroei in het hoofdriool.
• Er een breuk zit in de afvoerleiding, standleiding of hoofdriool.
• Er een bouw en/of constructiefout wordt vastgesteld.

 

Werkgebied:
Regio Flevoland
Regio Noord-holland
Regio Utrecht
t'Gooi